Opis

LogoTest 

 

Zestaw interaktywnych kwestionariuszy do logopedycznych badań przesiewowych

 

AfaTest

Podręczny i interaktywny kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych.

 

Więcej informacji o inicjatywie na stronie logotest.pl oraz na FB

 

Autorami narzędzia AfaTEST są neurologopedzi i psychologowie z Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „MIĘDZY SŁOWAMI” oraz współtwórcy portalu AFAZJA.org

 

 

AfaTest to:

  • materiał interaktywny wspomagający przesiewową diagnozę na okoliczność zaburzeń afatycznych,
  • badanie percepcji wzrokowej, w tym zadania mające cechy pre-testu,
  • badanie kompetencji pragmatycznej i komunikacyjnej,
  • językowa ocena funkcjonowania (w tym: automatyzmy oraz próby: rozumienia, powtarzania, nazywania, czytania, pisania)
  • ocena zaburzeń poznawczych zawierająca, między innymi: orientację w czasie i przestrzeni, ocenę pamięci, kalkulię, a także zadania wykonawcze), 
  • materiały dodatkowe, np. pliki .pdf do wydruku,
  • instrukcja dla diagnosty,
  • oszczędność czasu przy zachowaniu rzetelności badania.

 

 

Na czym polega badanie?

Afa Test ma charakter badania przesiewowego, obejmuje więc zróżnicowany szereg funkcji językowych i poznawczych, których deficyty pojawiają się często w przypadku uszkodzeń mózgu (m.in.: udarów, urazów czaszkowo-mózgowych, nowotworów). Badanie tycm kwestionariuszem może przeprowadzić zarówno psycholog, jak i logopeda, jednak wszelkie zaobserwowane błędy wymagają pogłębionej diagnostyki określanego specjalisty.

AfaTest jest przeznaczony szczególnie do diagnozy pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, a więc niezdolnych do samodzielnego udzielenia odpowiedzi werbalnej. Do wszystkich pytań przygotowano polecenia w formie pisemnej z możliwością odtworzenia nagrania. Ścieżki diagnostyczne utworzone w teście zapewniają format odpowiedzi dostosowany do umiejętności komunikacyjnych osoby diagnozowanej. 

Badanie składa się z szeregu prób uporządkowanych w trzech sekcjach (Percepcja wzrokowa, Ocena zaburzeń językowych i Ocena zaburzeń poznawczych). Polecenia do poszczególnych zadań wyświetlane są na ekranie z możliwością odtworzenia ich nagrania w wersji lektorskiej. Osoba badana samodzielnie lub, w razie konieczności,  z pomocą diagnosty zaznacza wybraną odpowiedź na tablecie (opuszkiem palca lub zapewnionym rysikiem) lub ekranie komputera (sterując myszką komputera). Każdorazowo diagnosta decyduje o poprawności udzielonych odpowiedzi lub wykonania zadania, wciskając odpowiedni przycisk po każdej próbie. Szczegółowe zapoznanie się z poradnikiem jest konieczne do wykorzystania pełnych możliwości narzędzia.

 

Test może być użytkowany na ekranie komputera, laptopa lub tabletu.

 

Afa Test, jako badanie o charakterze przesiewowym, nie jest odpowiednim narzędziem do wykrywania subtelnych zaburzeń w sferze percepcji, języka czy funkcji poznawczych. Zaburzenia percepcji (przede wszystkim niedowidzenie i pomijanie stronne) i koncentracji uwagi oraz głębokie zaburzenie rozumienia wykluczają pacjentów z badania, ponieważ znacząco utrudniają uczestnictwo w następnych próbach i uniemożliwiają wiarygodną interpretację rezultatów. Badanie przerywamy także wtedy, gdy deficyty narządu słuchu lub wzroku u badanego nie są stosownie korygowane w momencie przeprowadzania diagnozy  przy wykorzystaniu aparatu słuchowego czy okularów korekcyjnych (Sitek, Senderecka, 2016).

 

 

Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.

Zrzuty ekranowe