Opis

 

LogoTest to cykliczny projekt ogólnopolski.

 

Więcej o projekcie: https://logotest.pl/ 

 

 

Ta część LogoTestu (2022) poświęcona jest wczesnej ocenie dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania.

 

Jąkanie jest zaburzeniem, które w większości przypadków ma swój początek w okresie wczesnego dzieciństwa. Przyjmuje się, że pierwsze objawy jąkania pojawiają się między drugim a piątym rokiem życia dziecka (Yairi, Ambrose, 2005). Należy podkreślić, że jąkanie jest zmiennym zaburzeniem, szczególnie w okresie przedszkolnym, potrafi pojawiać się i znikać na kilka tygodni lub miesięcy, co utrudnia jego rozpoznanie i skłania rodziców do czekania i wiary, że zaburzenie samo minie.

 

Wczesna ocena dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania dokonana przez logopedę powinna opierać się głównie na informacjach uzyskanych od rodziców lub opiekunów dziecka. Pomocne jest przeprowadzenie badania przesiewowego u dziecka lub wykorzystania nagrań dostarczonych przez rodziców.

 

Zaproponowany w ramach LogoTestu 4 skrining logopedyczny (badanie przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania) ma charakter badania przesiewowego. Jest on adresowany do dzieci w wieku 2,0-5,11, u których rodzice, opiekunowie, nauczyciele, logopedzi zauważyli niepłynności w mowie i podejrzewają, że jest to jąkanie. 

Został on podzielony na dwa bloki: Kwestionariusz rodzicielski do oceny ryzyka utrzymania się jąkania oraz Badanie przesiewowe mowy dziecka.

 

UWAGA! Badanie przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym (2,0-5,11) pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania – skrining logopedyczny nie zastępuje specjalistycznej oceny logopedycznej. Dziecko, u którego ryzyko pojawienia i utrzymania się jąkania zostało zidentyfikowane, powinno być natychmiast skierowane do wykwalifikowanego specjalisty w zakresie zaburzeń płynności mowy w celu diagnozy oraz dobrania indywidualnie dopasowanych działań terapeutycznych.Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.

Zrzuty ekranowe