Opis

Sprawdź, jak słyszę

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

Narzędzie przesiewowe do wykrywania ryzyka zaburzenia APD

 

Program „Sprawdź, jak słyszę” (wydany w ramach ogólnopolskiej inicjatywy LogoTest.pl) to interaktywne narzędzie do badań przesiewowych pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego u starszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ułatwi on wyłonienie dzieci i uczniów znajdujących się w grupie ryzyka i pozwoli na szybsze skierowanie ich na pełną diagnostykę APD oraz podjęcie ewentualnej terapii. 

 

Składa się z trzech części: 

  1. Kwestionariusz dla rodzica/opiekuna,
  2. Kwestionariusz dla nauczyciela/terapeuty (opcjonalnie),
  3. Przesiewowe próby dla dziecka.

 

UWAGA!

„Sprawdź, jak słyszę” – narzędzie przesiewowe do wykrywania ryzyka zaburzeń APD  u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nie zastępuje specjalistycznej oceny logopedycznej. 

Dziecko z grupy ryzyka zaburzenia APD wyłonione w trakcie badania przesiewowego powinno być skierowane do wykwalifikowanego specjalisty w zakresie diagnozy i terapii APD w celu pełnej diagnozy oraz dobrania indywidualnych działań terapeutycznych. Zaburzenia APD u każdego dziecka mogą przejawiać się innymi trudnościami, występującymi z różnym nasileniem. Warto zatem zadbać, by pomoc udzielana dziecku była dopasowana do jego potrzeb i możliwości.

Dla zapewnienia dziecku komfortu badanie za pomocą kwestionariusza dla rodziców/opiekunów lub nauczycieli, gdy terapeuta czyta pytania, nie powinno odbywać się w obecności dziecka.

Zrzuty ekranowe